FYLKER OG REGIONER
KONFERANSER
MØTER


KURS

PROSJEKT

WEBINAR

KURSMATERIELL

PÅMELDING E-POSTLISTER

Webinar - Agder (påmeldinga er steng)

ved Norsk

Webinar Agder

for kulturskoleledere, kulturskoleeiere og kulturskolelærere

 

Fredag 16. oktober 2020

 

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet at også denne dagen gjennomføres på nett. Første bolk, «Fremtidens kulturskole» er for kulturskoleledelse, lærere og skoleeiernivået (politisk/adm.). Andre bolk om intervensjonssenter er for kulturskoleledere.

 

Program

09.30 – 11.00, for ledere, skoleeier og lærere: Fremtidens kulturskole – en relevant og tydelig kulturskole, hva betyr det? Torkel Øien, rådgiver KS og Norsk kulturskoleråd

11.00: Pause

 

11.30 – 12.30, for kulturskoleledere: Rapport arbeidsgruppe: Intervensjonssenter for kulturskole – Agder

12:30 – 13.00: Orienteringer fra styret: v/leder Astrid Hilde

 

------------------------------ 

Fremtidens kulturskole – en relevant og tydelig kulturskole, hva betyr det?

Torkel Øien, rådgiver KS i og Norsk kulturskoleråd

 

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, i arbeidet med prosjektet «Fremtidens kulturskole», sitter vi igjen med tanker og kjennetegn på en Kulturskole for fremtiden. 

Dette har vi kalt Kulturskole 3.0.

Hvordan kan vi sammen benytte tanker og kjennetegn for kulturskole 3.0 til å skape en aktuell kulturskole i din kommune?

--------------------------------------------------

Denne tematikken er en naturlig oppfølging av jobben med å etablere et intervensjonssenter for kulturskole i Agder, som var tema bl.a. på fagdagen i august.

 

Du kan lese mer her: Fremtidens kulturskole

Rapport arbeidsgruppe: Intervensjonssenter for kulturskole – Agder

På nyttårssamlingen i januar 2020 ble det besluttet å jobbe for å opprette senter for praksisutvikling for kulturskolelærere i Agder, inspirert av Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representasjon fra kulturskole og UiA. Gruppa har som mandat å komme med forslag til utformingen av senteret.

Arbeidsgruppa vil i denne økta legge fram forslag til grunnlagsdokument, og slik peke på mulige veier videre.

 

Orienteringer fra styret med fokus på Norsk kulturskoleråds landsting 2020

I denne økta vil leder Norsk kulturskoleråd Agder, Astrid Hilde, orientere om sentrale saker som skal opp på landstinget og eventuelle konsekvenser av disse for Agder.

 

Påmeldingsfrist: 11. oktober

Sted: Webinar
Tid: Fredag 16. oktober kl 09.30 - 13.00
Kontaktperson: Jo Eskild, E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no
Antall ledige plasser: 40 av 100

Pris: Gratis!

Handlekurv
Handlekurven er tom...

E-post: post@kulturskoleradet.no | Telefon: +47 73 56 20 00 | Telefaks: +47 73 56 20 01 | Postadresse: Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim
Norsk kulturskoleråd har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Kopiering av materiale fra www.kulturskoleradet.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale - © 2008 Norsk kulturskoleråd
Ansvarlig redaktør: Egil Hofsli

 

Personvern og brukervilkår

Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her: http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar