FYLKER OG REGIONER
KONFERANSER

KURS

PROSJEKT

WEBINAR

KURSMATERIELL

PÅMELDING E-POSTLISTER

Årsmøtekonferanse Møre og Romsdal 4. -5. november 2021 (påmeldinga er steng)

ved Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

 

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal inviterer kulturskoleledere, kulturskolelærere, skole-eiere og grunnskoleledere til konferanse på Seilet i Molde 4. og 5. november. Temaet er kulturskolen i kommunale planer basert på Fremtidens kulturskole og samarbeid mellom grunnskole og kulturskole.

 

Program:

Torsdag 4. november

10.00 - 15.30: Kulturskolens plass i kommunale planer v/Åsbjørn Vetti

16.00 - 17.00: Fylkesstyrets time

 

Fredag 5. november

10.00 - 12.00: Kulturdag - et bærekraftig og utviklende samarbeid mellom grunnskole og kulturskole i Trondheim v/Iver Dragset og Morten Krogstad Strand

13.00 - 15.00: Årsmøte i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal.

Alle kommuner kan stille med 4 delegater på årsmøtet, og vi oppfordrer til å delta på hele konferansen. Få gjerne med grunnskoleledere på foredraget på fredag. 

 

Om foredrag og foredragsholdere:

 

Torsdag 4. november:

Temaet er utvikling av kulturskolens plass i kommunalt planverk og kommunal styring. 

I lys av satsingen «Fremtidens kulturskole» skal samlingen bidra til å styrke kulturskoleledernes kompetanse i kommunal planlegging og styring med vekt på kulturskolen som ressurs i samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling.  

Fra KS Konsulent vil seniorrådgiver Åsbjørn Vetti bidra som innleder og prosessleder. Han har ledet prosesser for Kulturskolerådet og KS i utviklingen av prosjektet «Fremtidens kulturskole» og bistår hvert år en rekke kommuner i kommunale planprosesser.

 

Fredag 5. november:

I dette foredraget ser vi nærmere på samarbeid mellom grunnskole og kulturskole, og hvordan slikt samarbeid kan bidra til varig kompetanseheving og kvalitetsheving innen kunst- og kulturfagene og viktig kulturbygging i grunnskolen. Forskning på feltet har vist at vanlige samarbeidsmodeller oftest er basert på en outsourcing-idé, gjennom kjøp av tjenester. En slik modell der kulturskolelærere leies inn for å gjennomføre spesifikke oppgaver i skolen, er ikke nødvendigvis bærekraftig i møte med økonomiske og kulturelle hindringer. Kan slikt samarbeid i stedet forstås som insourcing?

Iver Dragset er avdelingsleder i Kulturskolen i Trondheim. Her har han blant annet ansvar for samarbeid med byens grunnskoler, og særlig konseptet Kulturdag. Iver har lang erfaring som både lærer og leder i grunnskolen fra tidligere.

Morten Krogstad Strand er rektor ved Kattem skole i Trondheim, som er en av skolene i byen som har et utstrakt samarbeid med Kulturskolen. Morten underviser og forsker også ved NTNU, Institutt for lærerutdanning, hvor et av forskningsområdene er samarbeid mellom grunnskole og kulturskole.

Ta kontakt med Ingolf Dragset hvis du har spørsmål.

 

Påmeldingsfrist: 10. oktober

 

 

Sted: Scandic Seilet hotell
Tid: 4. og 5. november 2021
Kontaktperson: Ingolf Dragset, E-post: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no Mobil: 93 44 17 88
Antall ledige plasser: 37 av 80

Pris: Avhenger av hva man velger

Handlekurv
Handlekurven er tom...

E-post: post@kulturskoleradet.no | Telefon: +47 73 56 20 00 | Telefaks: +47 73 56 20 01 | Postadresse: Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim
Norsk kulturskoleråd har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Kopiering av materiale fra www.kulturskoleradet.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale - © 2008 Norsk kulturskoleråd
Ansvarlig redaktør: Egil Hofsli

 

Personvern og brukervilkår

Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her: http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar