FYLKER OG REGIONER
KONFERANSER

KURS

PROSJEKT

WEBINAR

KURSMATERIELLErfaringsdelingssamling fordypning Nordland/ Troms/ Finnmark

Nett, 16. Desember 2022 ved Norsk kulturskoleråd

Fylkesvise erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen 

 

Obs! Merk ny dato, 16. desember

 

Høsten 2022 arrangerer Norsk kulturskoleråd åtte fylkesvise erfaringsdelingssamlinger med fokus på fordypningstilbud i kulturskolen. Samlingene er ledd i arbeidet med å spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i de kulturskolene som tidligere i vår fikk midler fra ordningen Inkluderende kulturskoler. Gjennom ordningen støtter Sparebankstiftelsen DNB utviklingen av fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner de neste to årene.  

 

På åtte fylkesvise erfaringsdelingssamlinger i uke 43, 44 og 45 og vil representanter for tiltak som fikk stimuleringsmidler stille som bidragsytere.Hensikten med erfaringsdelingskonferansene er deling av erfaringer i et læringsperspektiv. Hva kan alle deltakerne lære av egne og andres erfaringer med fordypningsarbeidet så langt, og av arbeidet knyttet til regional samhandling med ulike ressursmiljø? 

 

Målgruppene for samlingene er aktører i det helhetlige opplærings- og utdanningsløpet: 

ansatte ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler samt innen det frivillige organisasjonslivet. Også andre som finner fordypningsarbeid i kulturskolen interessant er velkommen til å delta. 

 

De fylkesvise erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolener også viktige tiltak i gjennomføringen av Norsk kulturskoleråds strategi «Fordypning med mangfold», der målene er at strategien skal bidra til 

  • barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor 
  • å skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå med en nasjonal forankring 

  • å sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram 
     
    Påmeldingsfrist mandag 12. desember!
Sted: Webinar
Tid: Fredag 16. desember kl. 10.00 - 14.15
Kontaktperson: Åste Selnæs Domaas, E-post: aste.domaas@kulturskoleradet.no Mob. 91746589
Antall ledige plasser: 23 av 50
Pris: Gratis!

Handlekurv
Handlekurven er tom...

E-post: post@kulturskoleradet.no | Telefon: +47 73 56 20 00 | Telefaks: +47 73 56 20 01 | Postadresse: Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim
Norsk kulturskoleråd har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Kopiering av materiale fra www.kulturskoleradet.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale - © 2008 Norsk kulturskoleråd
Ansvarlig redaktør: Egil Hofsli

 

Personvern og brukervilkår

Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her: http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar