FYLKER OG REGIONER
KONFERANSER
KURS


PROSJEKT

WEBINAR

KURSMATERIELL

PÅMELDING E-POSTLISTER

Fagdag - Agder 22. oktober 2021

ved Norsk kulturskoleråd Agder

 

Då er det hyggeleg igjen å kunne ønskje velkomen til fagdag for tilsette i kulturskulane på Agder. Denne gongen skal vi møtast på Rysstad i Valle kommune, og tema for dagen er:

 

Kulturarv i kulturskulen

Målet med fagdagen er å gi deltakarane ein grunnleggjende kunnskap om og erfaring med immateriell kulturarv og utøvinga av denne.

 

Folkemusikk, -dans og -spel i Setesdal kom i 2019 på UNESCO´s representative liste for immateriell kulturarv. Derfor er fagdagen på Rysstad, i Hylestad soknehus og på Setesdalsmuseet. Norsk kulturskoleråd Agder ønskjer på denne måten å vere med på arbeidet med å styrke identiteten folkemusikk, -dans og -kunst gir Agder som region. Temaet er også knytt til kulturskulen si forplikting i høve kulturarv, slik det er skildra i rammeplanen.

 

Sentrale utøvarar og pedagogar frå folkekunst-/folkemusikkmiljøet vil stå for det faglege innhaldet. Kulturskolen Øst i Agder vil også fortelje om korleis dei arbeider for å integrere folkemusikk i undervisinga si.

 

Fagdagen er i samarbeid med prosjektet Setesdalsfolk, eit 3-årig prosjekt initiert av Agder fylkeskommune for å følgje opp UNESCO-statusen. Sentralt i prosjektet er arbeidet med rekruttering. Vern om den immaterielle kulturarven i Setesdal handlar i stor grad om å føre arven vidare til neste generasjon, for på denne måten å revitalisere og styrke identiteten i kommunane Bykle, Valle og Bygland.

 

Fagdagen er støtta av: Setesdal regionråd og Valle Sparebank

-----------------------------

 

Smittevernhensyn:

På grunn av koronarestriksjonene er det begrenset med plasser. Det er derfor tak på antall, og vi praktiserer «førstemann til mølla» prinsippet ved påmelding.

Personer som har symptomer som kan være relatert til covid-19, frarådes å møte.

 

Program:

Beskrivelse av foredragsholdere og de paralelle øktene.

 

Tid:

Hva:

10.00

Kaffi og litt å bite i

10.30

Fellesøkt:

  • Folkemusikk i Kulturskolen Øst i Agder v/rektor Elisabet Christiansen
  • Innledning v/Annbjørg Lien (prosjektleder Setesdalsfolk).
  • Kursholderne presenterer seg med ord og toner.

12.00

Lunsj

12.45

Parallelle økter:

  • Den gode opplevinga, Olav Grendstad og Annbjørg Lien  
  • Fra kyst til hei - Vokal folkemusikk fra Agder, Kirsten Bråten Berg 
  • Munnharpe, John Melhus 
  • SpelsU OG SAMSPILL, Annemor Sundbø og Jamie Lodberg 
  • Ei kort innføring i slåttemusikken, Gunnar Stubseid 

14.15

Pause med litt og bite i

14.30

Fellesøkt

15.15

Hjemreise

 

 

 

Sted: KART

Påmeldingsfrist: 12. oktober  

 

 

Sted: Hylestad grendehus, Rysstad
Tid: 22. oktober fra kl 10:00 - 15:15
Kontaktperson: Jo Eskild, E-post: jo.eskild@kulturskoleradet.no Mobil: 99372012


Pris: kr 400,- Kulturskolene faktureres i etterkant.

Handlekurv
Handlekurven er tom...

E-post: post@kulturskoleradet.no | Telefon: +47 73 56 20 00 | Telefaks: +47 73 56 20 01 | Postadresse: Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim
Norsk kulturskoleråd har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Kopiering av materiale fra www.kulturskoleradet.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale - © 2008 Norsk kulturskoleråd
Ansvarlig redaktør: Egil Hofsli

 

Personvern og brukervilkår

Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her: http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar