FYLKER OG REGIONER

KONFERANSER

MØTER

KURS
PROSJEKT

KURSMATERIELL


PÅMELDING E-POSTLISTER


Fagseminar

ved Norsk kulturskoleråd, KD og KS

Regjeringa arbeider med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskolen er et viktig tema. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen skal legges fram høsten 2020.

 

Telemarksforsking og NTNU leverte tidlig i september i år rapporten Kultur + skole = sant - Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge til Kunnskapsdepartementet.

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/september/kunnskapsgrunnlag.

 

Dette er en omfangsrik forskningsrapport som også bør benyttes av kulturskolefeltet selv, som oppspill for å drøfte sentrale element ved hva kulturskolen skal være i fremtiden.

 

Formålet med fagseminaret er å gi kulturskolefeltet en hjelp til å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget, respondere på dette, og drøfte sentrale forhold med utgangspunkt i dette. Vi tror dette fagseminaret kan gi bedre grunnlag for feltet selv å samle seg om viktige prioriteringer i framtiden, og også gi viktige innspill til Kunnskapsdepartementet om hvordan en styrket kulturskole kan skrives inn i meldingen. 

 

Telemarksforsking vil presentere sentrale elementer fra forskningsprosjektet og rapporten, og det vil være innlegg fra kommunal aktør og fra universitetssektoren på bakgrunn av dette. Programmet stømmes fra Oslo og kan følges i regionene eller på egen maskin.

 

Det er særlig to hovedpunkt vi ønsker å drøfte, og det vil være flere innlegg som innleder til dette:

a) Kulturskolens rolle og oppgaver i det kommunale tjenestetilbudet

b) Kompetanse i kulturskolen

 

Refleksjonsspørsmål, med henvisning til relevante funn fra kunnskapsgrunnlaget vil bli gitt på forhånd. Det legges opp til involvering og dialog med deltagerne, og hvert sted vil ha en prosessleder som organiserer dette, og samler tilbakemeldingene. 

 

Regionale arrangement som ledes av en prosessveileder der innleggene fra Oslo vil bli strømmet: 

  • Kristiansand (17 plasser)
  • Stavanger (25 plasser) 
  • Bergen (140 plasser)
  • Trondheim (35 plasser) 
  • Tromsø (30 plasser)

Påmelding regionalt fagseminar her:

http://bestilling.kulturskoleradet.no/fagseminar/regionalt-fagseminar-trondheim/?tilbake=

 

Enkel servering alle steder.

Sted: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo
Tid: Tirsdag 10. desember 2019 kl. 09.30 - 12.00
Kontaktperson: Torkel Øien , E-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no/ mobil: 480 63 060
Antall ledige plasser: 26 av 60

Pris: Gratis!

Handlekurv
Handlekurven er tom...

E-post: post@kulturskoleradet.no | Telefon: +47 73 56 20 00 | Telefaks: +47 73 56 20 01 | Postadresse: Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim
Norsk kulturskoleråd har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Kopiering av materiale fra www.kulturskoleradet.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale - © 2008 Norsk kulturskoleråd
Ansvarlig redaktør: Egil Hofsli

 

Personvern og brukervilkår

Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisene som er beskrevet i vilkårene, bør du unngå å bruke våre digitale kanaler. Vår personvernerklæring og bruksvilkår finner du her: http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar