Årsmøte Troms, Finnmark og Svalbard 19. oktober 2023

ved Norsk kulturskoleråd

 

Endring av gjennomføring

 

Fysisk gjennomføring av årsmøte og konferanse avlyses.

 

Konferansedelen utgår.

 

Årsmøtet gjennomføres digitalt.

 

Påmeldingsfristen utvides til onsdag 4. oktober kl. 14:00.

 

 

Årsmøtedeltakere: 
Kommunene i Troms, Finnmark og Svalbard representert ved politisk og administrativ ledelse og kulturskoleledelsen. 
Observatører er velkomne til å delta. Se vedtektene for Norsk kulturskoleråd. 

Fullmaktsskjema for utfylling (max 4 delegater fra hver kommune): TFS, Fullmaktsskjema 2023.pdf

 

Målgruppe for konferansen: 
Politisk og administrativ ledelse i kommunene, kulturskoleledelsen, ledere innen skole, SFO, oppvekst, kultur, samarbeidende institusjoner og organisasjoner. 

 

Program:

Torsdag 19. oktober

Kl. 12:00*                        Digitalt møtelokale åpner               

Kl. 13:00                          Årsmøte

Kl. 17:00                          Møteslutt

 

*) Egen brukerveiledning og kjøreregler for nettmøte sendes ut sammen med sakskartet.

Vær oppmerksom på at tidspunktet kan bli endret.

 

Utvidet, bindende påmelding: innen 4. oktober kl. 14:00 

Frist for innsendelse av fullmaktsskjema: 4. oktober 

Vel møtt! 

 

Fullmaktsskjema årsmøte:

Ordfører/kommunedirektør/varaordfører signerer på utfylt fullmaktsskjema, som returneres til rådgiver sigrun.fostad@kulturskoleradet.no innen 4. oktober. Delegater må i tillegg til innlevert fullmaktsskjema melde seg på årsmøtet individuelt.

 

 

Sted: Digital gjennomføring
Tid: Torsdag 19. oktober 2023
Kontaktperson: Sigrun E. Fostad, Telefon: (+47) 990 35 524 / e-post: sigrun.fostad@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 25 av 50
Pris: Gratis!
Handlekurv

Handlekurven er tom...