Årsmøtekonferanse Innlandet 19. og 20. oktober 2023

ved Norsk kulturskoleråd

Årsmøtedeltakere: 
Kommunene i Innlandet representert ved politisk og administrativ ledelse og kulturskoleledelsen. 
Observatører er velkomne til å delta. Se vedtektene for Norsk kulturskoleråd. 

Fullmaktsskjema for utfylling (max 4 delegater fra hver kommune): HER

Skjema sendes til: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

 

Målgruppe for årskonferansen: 


Politisk og administrativ ledelse i kommunene, kulturskoleledelsen, ledere innen skole, SFO, oppvekst, kultur, samarbeidende institusjoner og organisasjoner. 

 

Tittel på årskonferansen: Kulturskolens potensiale som samskapingsaktør

 

Program årsmøtekonferanse 2023 Innlandet

Sted: Thon hotel Victoria, Hamar

Torsdag 19. oktober 2023

Kl. 09:30                            Registrering, kaffe & noe å biteti

Kl. 10:00                            Årsmøtet starter

Kl. 13:00                            Lunsj

Årsmøtet fortsetter

 

Kl. 15:00 – 17:00              Årsmøtekonferanse

Regionalt utviklingsarbeid;

Dialog rundt arbeidsmåter og samhandling

 

Fredag 20. oktober 2023

Kl. 08:30              Felles: Hva skal kjennetegne det gode samspillet i vår region?

                              Laget rundt barnet: Hvordan jobber de med dette i regionene? Erfaringsdeling

Kl. 09:30              Arne Jordet: Hvordan kan kulturskolen være en aktør for å styrke lærelyst?

Kl. 10:30              Speedadmin

                              Regioner: Oppfølging webinar

Kl. 13:00              Lunsj

 

Hovedtema: Samhandling

Hvordan bygge en bærekraftig samhandling?

På hvilke områder bør og skal aktørene i oppvekstsektoren samarbeide?
Hva skal til for å få til dette og hva kan være kulturskolens rolle?

Lesestoff som eventuell forberedelse til årsmøtekonferansen:

Fra Dialogheftet «Kommunal samskaping – med kulturskolen som døråpner»

  • Innledning (s3, 4 &5) + delen om samhandling og spørsmålene som står i den delen (s 18 & 19)

 

Ønsker du mer kan du lese Tema 7 og 8:

  • Helhetlig tjenester og lokalsamfunnsutvikling
  • Samspill politikk og administrasjon

 

Sted: Thon Hotel Victoria, Hamar
Tid: Torsdag 19. og fredag 20. oktober 2023
Kontaktperson: Elin Kvernmoen , telefon: (+47) 905 55 827 / e-post: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 72 av 100
Pris: Hotell og deltagelse dekkes av fylkesavdelingen inntil 100 deltagere. Som en jubileumsmarkering vil fylkesavdelingen dekke deltagelse, overnatting 19. – 20.10, og festmiddag 19.10. kl. 19:00. I tilbudet er det en øvrig grense på deltagere til festmiddagen
Handlekurv

Handlekurven er tom...