Årsmøtekonferanse Møre og Romsdal 9. og 10. november 2023

ved Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal inviterer kulturskoleledere, kulturskolelærere, skole-eiere, grunnskoleledere og samarbeidspartnere til konferanse på Scandic Hotel Alexandra i Molde 9. og 10. november. Temaet er Ung kunst og kultur i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, og fremtidens kulturskole

Program:

Torsdag 9. november:

9.30

Kaffe og mingling

 

10.00

Kulturelt innslag og praktisk

Fylkeskommunen UKM

10.15

Ung kunst og kultur

Fylkeskulturavdelinga

12.00

Lunsj

 

13.00

Ung musikk i Viken

Alexander Krohg Plur

14.30

Pause

 

14.50

Muligheter for alle

Kari-Anne Jønnes (H)

15.30

Verksted

Kafedialog om dagens tema

16.30

Oppsummering av dagen

 

19.30

Middag 50årsjubileumsmarkering

 

 

Fredag 10. november:

09.00

Mingling

 

09.30

Kulturelt innslag og praktisk

UMM

09.45

Tanker fra dag 1

Julianne Hauge

10.00

Med langlysene på mot 2040

Therese Sivertsen KS

11.00

Pause

 

11.15

Fremtidens kulturskole – hvor begynner vi?

Julianne Hauge

12.00

Lunsj

 

13.00

Årsmøte

 

15.00

Slutt

 

 

 

Om foredrag og foredragsholdere:

Torsdag 9. november:

Fylkeskulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune vil presentere Ung kunst og kultur-satsingen sin gjennom gode eksempler fra kommuner, og inviterer til dialog rundt sine hovedsatsingsområder.

Alexander Krohg Plur er i dag kultursjef i Ås kommune og er initiativtaker til Ung Musikk i Viken. Alexander har vært rektor for Vaksdal musikkskule, Nesodden kulturskole og Kulturskolen i Ås. Han har hatt en rekke tillitsverv på musikkområdet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han ble tildelt fylkeskulturprisen for Viken i 2021.

Kari-Anne Jønnes er stortingsrepresentant for Høyre. Hun sitter i Utdannings- og forskningskomiteen og representerer valgkrets Oppland. Kari-Anne Jønnes er Høyres talsperson for kulturskole, barnehage, høyere utdanning og forskning inkl. fagskole. Hun har 12 år som kulturskolemamma.

Fredag 10. november:

Denne dagen ser vi fremover. Hvordan vil kulturskolen se ut, og hva vil bli viktig og riktig om 20 år?

Julianne Hauge (styreleder i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal) tar med tanker fra dag 1 inn i dag 2, og leder oss inn i første foredrag.

Therese Sivertsen er mangeårig spesialrådgiver i KS, og jobber i avdeling for kvalitetsutvikling. Hun er også en del av kjerneteamet i KS Partnerskap for radikal innovasjon, og har jobbet mye med verktøy på innovasjonsfeltet i kommunesektoren, blant annet «Fremtidsverktøyet 2040». Hun vil gi oss foredraget «Med langlysene på mot 2040 – hvordan tror vi det kommer til å bli, og hvordan ønsker vi å ha det?

Praktisk informasjon:

Alle medlemskommuner kan stille med 4 delegater på årsmøtet, og vi oppfordrer til å delta på hele konferansen. Minner om at kommunene må sende inn utfylt fullmaktsskjema.

 

NB! overnatting bestilles på egenhånd.

 

Påmeldingsfrist er 20. oktober.

 

Sted: Scandic Hotel Alexandra, Molde
Tid: Torsdag 9. og fredag 10. november 2023
Kontaktperson: Ingolf Dragset , telefon: (+47) 934 41 788 e-post: ingolf.dragset@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 66 av 100
Pris: Avhenger av valg
Handlekurv

Handlekurven er tom...