Dialogkonferanse, Gardermoen, 7. -8. juni 2023

ved Norsk kulturskoleråd

Dialogkonferanse 1

 - for deltakere i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning portefølje 4 (2023-24)

 

Som del av Norsk kulturskoleråds veiledningsordning samles de involverte kommunegruppene til i alt tre dialogkonferanser. Dialogkonferanse 1 finner sted på Quality Airport Hotel, med deltakerkommunene fordelt på to konferanser 7. og 8. juni kl. 10.00 - 15.30

 

Om Dialogkonferansen

Dialogkonferansen er en møteplass for erfaringsdeling og -læring, som del av et (skole)utviklingsarbeid, og bygger på ideen om nettverk og samhandling om det uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon over egen praksis. Dialogkonferanse som konferansetype følger en fast oppsatt læringsstruktur med møter med andres praksis og fortellinger fra kommunegruppene, bundet sammen med teori, begreper og modeller.

Dialogkonferanse 1 i juni 2023 er den første av tre tilsvarende møteplasser.

 

Dialogkonferanse 2 finner sted i uke 4, 2024, og den felles, oppsummerende samlingen arrangeres 25. april 2024.

 

Program

Endelig program for Dialogkonferanse 1 kommer i løpet av april.

 

Merk!

Alle kommunegruppene må delta med kulturskoleleder, representant(er) for skoleeier og ressurslærer(e).

Alle deltakere må registrere deltakelse ved å melde seg på konferansen her:

 

 

Påmeldingsfrist: 5. mai 2023

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Tid: 7. og 8. juni 2023
Kontaktperson: Åste Selnæs Domaas, E-post: aste.domaas@kulturskoleradet.no Mobil: 91746589

Antall ledige plasser: 48 av 100
Pris: Gratis!
Handlekurv

Handlekurven er tom...