Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) skoleåret 2023 -24

ved Norsk kulturskoleråd

Søknad om deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) skoleåret 2023-24 

 

Om KulVFL:  

Vurdering for læring er viet stor plass i rammeplan for kulturskolen. Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, for å styrke kvaliteten i tilbudet den enkelte elev får i kulturskolen Samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap er sentralt i arbeidet.  

 

Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren.Kurset er et såkalt MOOC (massive open online course/ åpent nettkurs).  

 

Overordnet mål for KulVFL:  

Lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for kulturskoleelevenes læring, utvikling og trivsel. 

 

Mer informasjon om KulVFL, se her  

 

 

 

Sted: Nett/egen kulturskole
Tid: Skoleåret 2023-24
Kontaktperson: Åste Selnæs Domaas, E-post: aste.domaas@kulturskoleradet.no Mobil: 91746589

Antall ledige plasser: 47 av 50
Pris: Gratis!
Handlekurv

Handlekurven er tom...