Nasjonalt dialogseminar

ved Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk kulturskoleråd

Velkommen til Nasjonalt dialogseminar om samarbeidet mellom skole og kulturskole, 27. april 2023

 

 

Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til dialogseminar om Fremtidens kulturskole, der vi setter søkelys på gode samarbeid mellom kulturskolen, skoler, SFO og barnehager.

 

Målgruppen er kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning- oppvekst- og alle andre som er interessert i hvordan kommunen kan legge til rette for godt samarbeid mellom kulturskolen og skoler og barnehager eller andre innbyggere i kommunen.  

 

Bakgrunnen for seminaret er prosjektet Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 

 

Stortingsmeldingen har som ambisjon at fremtidens kulturskole tar en sterkere rolle i lokalsamfunnet og i enda større grad kan være med å skape gode liv og god oppvekst lokalt. Hvordan får vi på plass gode samarbeid mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjemOg hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS legge til rette for dette?  

 

På dette dialogseminaret vil det bli presentert gode eksempler og erfaringer fra kommuner som har jobbet med å utvikle et tettere samarbeid lokalt. Vi vil diskutere hvilke muligheter og utfordringer man kan møte på veien, og hvordan man best kan legge til rette for gode samarbeid. Samtidig er dette en anledning for kommunegrupper og potensielle samarbeidsparter til å møtes på parallelle regionale samlinger.

 

Seminarets organisering

 

Den digitale sendingen og rammeprogrammet ledes fra Oslo – av Utdanningsdirektoratet og Norsk kulturskoleråd. Det legges også opp til noen regionale fysiske møteplasser, der en kan se sendingen og ha dialog lokalt. Det vil også være enkel servering. De regionale samlingene arrangeres i:

 

  • Førde
  • Oslo
  • Trondheim
 
 

Viktig: Etter å ha loddet behov og stemning for regionale samlinger i forbindelse med nettseminaret, ble det 19. april bestemt å avlyse sju av de annonserte samlingene. Følgende steder er de planlagte regionale samlinger avlyst: Tromsø, Bodø, Hamar, Kristiansand, Ålesund, Bergen og Stavanger. Arrangørene beklager avlysningene av regionale samlinger, men sier at opptak vil bli gjort av seminaret, og dette vil bli tilgjengeliggjort for alle interesserte, slik at det kan brukes i kommunegrupper/regionale samlinger, som oppspill til dialog og samarbeid. 

 

Enkeltpersoner eller selvorganiserte grupper kan selvsagt også følge sendingen digitalt. Det rigges ikke for digital dialog for dem som deltar individuelt eller i selvorganiserte grupper, men synspunkt og innspill kan spilles inn i etterkant.

 

> Les ferskeste nyhetssak om dialogseminaret her (publisert: 19. april)

 

Påmeldingsfrist: Fredag 21. april.

Nærmere opplysninger om sted og forberedelser vil sendes ut i god tid.

Sted: Regionsamlinger (se påmeldingsskjema) m/dig.overføring fra Udir, el. individuell deltakelse på nett
Tid: Torsdag 27. april 2023 kl. 10:00 - 14:30
Kontaktperson: Anders Rønningen, (+47) 94 24 22 26 / anders.ronningen@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 732 av 910
Pris: Seminaret er gratis å delta på og det er et ubegrensa antall deltakerplasser for digital deltakelse. Se påmeldingsskjemaet for deltakerkapasitet på de regionale samlingene.
Handlekurv

Handlekurven er tom...