Nasjonalt dialogseminar

ved KS, Udir og Norsk kulturskoleråd

Kunst og kultur i arbeid med styrket læringmiljø og gode oppvekstmiljø

Nasjonalt dialogseminar i regi av Norsk kulturskoleråd, KS og Utdanningsdirektoratet, arrangeres mandag 29. april.
Et sentralt spørsmål på seminaret er: «Hvordan kan et mer helhetlig samarbeid og forsterket samhandling med frivillig sektor og andre lokale aktører gi en bedre skole, bedre kulturskole og bedre oppvekst?»

Dette er en oppfølging av fjorårets dialogseminar, og inngangen til seminaret er arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Målgruppa for seminaret er kulturskoleledere, ledere i grunnskole, kommunalsjefer og virksomhetsledere oppvekst- og kultursektor, utdanningssektoren for kultur- og skole og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet og innen frivillighet.

 

 

Organisering av seminaret

Dialogseminaret er i utgangspunktet nettbasert. Alle innledninger, presentasjoner og programledelse skjer via skjerm.
Det er likevel mulig å rigge seg til for lokal dialog  i kommuner, fylker og regioner.
Det legges opp til digital dialog for alle som deltar som ikke sitter fysisk sammen med andre.

 

Påmeldingsfrist: 22. april 2024.

Viktig: Forberedelse for deltakere (PDF)

Lenke til møtet sendes ut før seminaret, til alle påmeldte. 

 

Sted: Nett, Zoom
Tid: Mandag 29. april kl. 10.00 - 14.30
Kontaktperson: Torkel Øien , Telefon: (+47) 480 630 60/ E-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 108 av 200
Pris: Gratis!
Handlekurv

Handlekurven er tom...