Oppsummerende samling, veiledningskommuner portefølje 4

ved Norsk kulturskoleråd

Den 25. april samles kommunegruppene fra veiledningskommunene i veiledningsportefølje 4 til den siste av i alt tre dialogkonferanser. Dialogkonferansene er en møteplass for erfaringsdeling, som en del av utviklingsarbeidet i kommunene. Også denne gangen samles deltakerne til en felles konferanse på Quality Airport Hotel Gardermoen, for en dag med erfaringsdeling og faglig input.

 

Dagen vil ha fokus på:

  • Ønsket fremtid - hvordan ønsker vi at kulturskolen i kommunen vår ser ut i fremtiden?
  • Roller i utviklingsarbeidet - hvilke roller bidrar til den ønskede fremtiden?
  • Kompetansemobilisering - hvordan pakker vi ut egen og kollegiets kompetanse ut fra kulturskolens fremtidige kompetansebehov?

 

På den oppsummerende samlingen er det Linda Lai som har hovedansvaret for innholdet i dialogkonferansens 2. kvadrant. Linda Lai er professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. I samarbeid med KS utviklet Lai den forskningsbaserte medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, for utvikling av hele organisasjoner. Lai vil i innlegget sitt ha fokus på strategisk kompetanseledelse.

 

I tillegg til Lai vil også Jørn-Arild Mikkelsen, seniorrådgiver i KS konsulent AS (KSK) og Inger Anne Westby (dosent Norges Musikkhøgskole), delta med innlegg. Mikkelsen og Westby utgjør veiledningsordningens ressursteam, og bistår Norsk kulturskoleråd i utvikling av ordningen. Begge er i tillegg involverte i oppfølgingen av pilotprosjektet  "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune".

 

Velkommen til oppsummerende samling!

 

Merk: Som på de øvrige dialogkonferansene deltar hele kommunegruppen, og samtlige deltakere må registrere seg i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsfrist: 15. april

 

 

 

 

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Tid: 25. april 2024 fra kl 10:00 - 15:30
Kontaktperson: Åste Selnæs Domaas, E-post: aste.domaas@kulturskoleradet.no Mobil: 91746589

Antall ledige plasser: 16 av 70
Pris: Gratis!
Handlekurv

Handlekurven er tom...