Sertifisering i mangfoldsledelse i kulturskolen

ved Norsk kulturskoleråd og Seema

I samarbeid med Seema – konsulentselskapet som er blant de fremste i landet på mangfoldsledelse – etablerer Norsk kulturskoleråd et tilbud for sertifisering i mangfoldsledelse.

 

Lederutviklingsprogrammet retter seg mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det etableres en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere. Dette forusetter at vi får minst 15 deltakere. 

 

Programmet er samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samlingene finner sted i Oslo. Oppstart blir senhøsten 2023 og programmet avsluttes våren 2024.

 

Utbytte 

Kulturskolerådet mener deltakelse i dette lederutviklingsprogrammet vil gi kommunen og kulturskolen kompetanse og verktøy til å:

  • styrke kulturskolen som samfunnsutviklingsaktør for økt mangfold og inkludering
  • etablere kulturskolen som et ressurssenter for kommunens arbeid med mangfold
  • utvikle kompetanse som kan bidra til å styrke og realisere verdiskapning gjennom mangfold 
  • få økt innsikt i ledelse av mangfold 
  • styrke kommunen i sitt arbeid med visjonen «Kulturskole for alle»

 

Minimumskrav for å bli sertifisert mangfoldsleder

  • Utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst fire års yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring, eller åtte års relevant yrkeserfaring, derav to års ledererfaring
  • Obligatoriske innleveringsoppgaver mellom modulene. Besvarelsene må godkjennes av Seema
  • Minst 75% oppmøte på samlingene

 

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfristen er satt til 1. juni 2023.

Tilbakemelding om plass 
Tilbakemelding vil bli gitt medio juni. Ved bekreftelse av plassen vil påmeldingen være bindende. 

 

Les også: Nyhetssak om sertifiseringstilbudet - på kulturskoleradet.no

 

 

Sted: Oslo
Tid: Høst 2023 - vår 2024
Kontaktperson: Ragnhild Skille, telefon: (+47) 95 21 86 18 / e-post: ragnhild.skille@kulturskoleradet.no

Antall ledige plasser: 0 av 25
Antall ledige reserveplasser: 15 av 20
Pris: Kr. 9.000,- pr. semester
Handlekurv

Handlekurven er tom...